X
تبلیغات
زولا

برای تامین رضایت مشتریان - خدمات ارائه شده به همراه محصول باید از مشخصه های کیفی  لازم برخوردار باشد . بسیاری از این شرکتها به این نکته پی برده اند که ارائه خدمات   دارای کیفیت میتواند مزیت رقابتی  پایدار  برای آنان  به ارمغان آورد . مزیتی  که به  فروش  و سود بالاتری بینجامد . خدمات پس از فروش یکی از راههای ارتقاء یا پیشبرد فروش است که نهایت موجب جلب اعتماد  مشتری شده و تداوم خرید را به دنبال خواهد داشت موضوع  فعالیت  این شرکت عبارت است از سرویس و تامین خدمات پس از فروش لوازم خانگی - ورود کلیه مواد اولیه و  قطعات و ساخت قطعات و  مواد اولیه خانگی . تاسیس و  مشارکت و سرمایه گذاری در واحد های تولیدی مصنوعات فلزی وسائل خانگی و نیز صدور محصولات مذکور و همچنین اخذ و اعطای نمایندگی  شرکتهای داخلی و خارجی .کلیه موارد شما مشتریان گرامی و نمایندگان محترم طی تماس با این شماره   ثبت کامپیوتری شده و در چرخه پیگیری و جلب رضایت قرار میگیرد                                    
                                                      27-44503425     

                       شماره حساب سیبا شرکت خدمات ارج 


               شماره حساب 0103706567006بنام شرکت خدمات ارج
 

                    شماره پیام کوتاه شرکت خدمات ارج 30001412